• เกาะนามิ – หมู่บ้านอึนพยอง ฮันอก
  • ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังเคียงบกกุง
  • Duty Free – ย่านเมียงดง
  • สมุนไพรฮ็อกเกนามู
  • พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก
รหัส 092-3701
วันที่เดินทาง
เม.ย.66 - มิ.ย.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,888 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ