• ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-วาดุส-ลิคเท่นสไตน์
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
  • ซาลเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน
รหัส 012-3977
วันที่เดินทาง
พ.ค.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
95,900 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ