• ถ่ายรูปโกเบพอร์ตทาวเวอร์ – ปราสาทฮิเมจิ – ถนนช้อปปิ้งมิยูกิ โดริ – ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park Kurashiki
  • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – เมืองเก่าคุราชิกิ – สะพานทาทาระ – เกาะชิโกกุ – เมืองมัตสึยามะ
  • กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า – ถนนโดโงะ ไฮคาระ-
  • หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ – ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
  • พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ
  • จังหวัดคางาวะ -ย่านเมืองเก่าอุดาสึ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ  สวนริทสึริน – ผ่านชมสะพานโอะนารุโตะเคียว
  • ถ่ายรูปท่าชู2แขนสุดฮิตกับป้ายกุลิโกะ – ช้อปปิ้งย่านดังชินไซบาชิ โดทงโบริ
รหัส 006-4020
วันที่เดินทาง
ต.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
47,900 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks