• วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  • ร้านมีด Hamono-ya Sansu – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ
  • LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านซิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า 
  • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – เมืองคานาซาว่า – ตลาดเช้าโอมิโจ – สวนเคนโระคุเอ็น
  • หน้าผาโทจินโบ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน
  • กิจกรรมชงชา และศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งซินไซบาซิ
  • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – อิออน มอลล์ 
รหัส 006-4077
วันที่เดินทาง
ก.ค.66 - ก.ย.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
57,900 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks