• ศาลเจ้าดาไซฟุ– จิโกกุ เมกุริ – เมืองเบปปุ – เมืองโออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคิริน  
  • ห้าง LALAPORT – DUTY FREE –วัดนันโซอิน– ช้อปปิ้งเท็นจิน – กันดั้มปาร์ค  
รหัส 055-3534
วันที่เดินทาง
เม.ย.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,990 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks